Wim Supply

Wim is gestart met het organi­seren van architectuur­reizen in 1994 binnen de architectuur­organisatie Archipel. Ondertussen zijn er meer dan twintig jaar en misschien wel veertig architectuur­reis­program­maties en bege­leiding gevolgd. Niet alleen voor Archipel, maar ook voor Archimundo, Vlaams Bouwmeester en verschil­lende architecten­bureaus.

De passie voor archi­tectuur is doorheen die jaren alleen maar toege­nomen. Van Japan tot Brazilië, van Indië tot Mexico. Maar ook in Europa van Spanje tot Finland, Portugal tot Engeland. De ervaring in het begeleiden van groepen is met de jaren sterk geworden en ook het aanvoelen van hoe een programma kan zijn samen­gesteld en wat binnen een tijds­bestek mogelijk is.

Mensen leren kijken naar architectuur.

°1949, Ieper (B)