Post-primitieve verzamelplaatsen

Zuid-Afrika

Heen
2019
Maart
Terug
2019
Maart

Zuid-Afrika kent een diversiteit aan bouwstijlen die zowel een indruk geven van het klimaat, als van de sociale structuur en de economie. In vroeger tijden werden er al ingenieuze oplossingen bedacht wanneer goede bouwmaterialen ontbraken. Een voorbeeld is het ‘hardbieshuisie’ in de vorm van een bijenkorf met een schuin aflopend rieten dak tot de grond. Het ‘hardbieshuisie’ kwam voornamelijk voor in gebieden waar weinig hout voorhanden was. De hedendaagse architectuur weerspiegelt enerzijds de internationale trends, maar verloochent anderzijds deze traditie niet.

De prospectiereis begin 2018 zal uitmaken welke steden, regio’s en projecten op het uiteindelijke bezoekprogramma komen te staan, maar voorlopig vallen zeker projecten op van de hand van Metropole Architects, SAOTA, Three14 Architects, Makeka design Lab en Field architecture.

Meer informatie volgt na de prospectieries.
Meekijken met de voorbereidingen van deze prospectiereis kan op het Suid-Afrika-bord van planopli op Pinterest.