planopli

planopli@planopli.net

maatschappelijke zetel:
Eikestraat 82
B-9550 Steenhuize

BTW-nummer:
BE 0810.037.496

bestuurders

Dominique Pieters
dominique@planopli.net
M +32 484 088 606

Geert Beirnaert
geert@planopli.net
M +32 496 12 43 01

medewerkster

Hanne Platteeuw
hanne@planopli.net
M +32 498 700 275

planopli ~ verweving van de woorden ‘plan’, ‘panoplie’ en ‘pli’

plan [nl, fr, en, es]
Een plan is o.m. een in tekening gebracht, uitgewerkt ontwerp van een bouwwerk, maar is ook een opzet, een voornemen en bovendien het niveau waarop iets staat.

panoplie [nl, fr], panoply [en], panoplia [es]
Vanuit de Griekse betekenis van een volledige wapenuitrusting, ontwikkelden zich rond panoplie andere betekenissen zoals “een complete en indrukwekkende waaier aan uitmuntende voorbeelden.”

pli(ssé) [nl], pli [fr], ply [en], pli(ego) [es]
Plissé of plooisel verwijst naar een geplooid stukje stof, papier of karton of een katern in een publicatie. Bouwkundige plannen moeten (ook letterlijk) worden ontplooid om ze naar waarde te schatten.

planopli plant architectuurreizen en plisseert loggidsen waardoor een indrukwekkende waaier aan uitmuntende architectuurvoorbeelden uit de 20ste en 21ste eeuw op een hoger plan worden gebracht.

troeven van planoplireizen

 • sommige van planopli’s reisbegeleiders hebben vijftien tot twintig jaar ervaring
 • aan de hand van een prospectiereis maakt dit team van architecten een nauwkeurige en bijzondere selectie van te bezoeken projecten
 • als reisbegeleiders fungeren niet alleen ervaren architecten uit ons Belgisch-Nederlands team, maar eveneens locale architecten die instaan voor diepgaande achtergrondinformatie
 • contacten met locale architecten leiden tot een uitbreiding van jouw netwerk en soms ook tot grensoverschrijdende samenwerkingen
 • voor sommige gebouwen en met name privé-woningen is door planopli exclusieve toegang verkregen
 • bij voldoende interesse zal een reis twee maal worden aangeboden, zodat vennoten gescheiden kunnen reizen omwille van de permanentie van het (architectuur)bureau
 • de architectuurreizen zijn erkend als studiereizen door de Orde van Architecten (BE) en door het Architectenregister (NL) ifv studiepunten voor permanente vorming en bijscholing.
 • het ervaren van architectuur is onmogelijk door foto’s te kijken en te bestuderen. Iconen van het internationale architectuurlandschap persoonlijk beleven en veelal ook contact hebben met de ontwerper ervan, zorgt voor tomeloze inspiratie en eeuwig leren.

planopli

 • is lid van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, erkenningsnummer 9693
 • is erkend ‘fervent reisagent’: lidnummer 625
 • heeft een verzekering Beroepsaansprakelijkheid Reisorganisatie en Beroepsaansprakelijkheid Uitbating bij AG Insurance, polisnummer 03/99.586.091
 • heeft een verzekering financieel onvermogen via de Vlaamse Solidariteit Reisgelden bij MS Amlin, polisnummer LXX048660, tot en met 31/12/2023.
 • heeft een calamiteitenverzekering, polisnummer EO63606, voor alle reizen aangekondigd en waarvoor ingeschreven vanaf 7 maart 2020 waardoor de geplande heen- en/of terugreis niet kan plaatsvinden omwille van onvermijdbare en buitengewone gebeurtenissen (natuurrampen, vulkaanuitbarsting, brand, terreurdaad, terreurdreiging, sabotage, stakingen, rellen, verstoring van de openbare orde, muiterij, uitbraak van ziekten, gevolgen van cybercriminaliteit, weersomstandigheden).