Deze custom­reis belicht de nieuwste van de nieuwste reali­saties in het dyna­mische Kopenhagen. Niet alleen recente realisaties, maar ook bouwwerven van onder meer OMA, BIG, JDS, Lundgaard & Tranberg, Dorte Mandrup, COBE en Nord arkitekter komen aan bod.
De kern­woorden van deze custom­reis zijn niet alleen eigentijds, maar met name exclusief.

Zou je graag met jouw bureau, (architectuur)organisatie of studentengroep een leerrijke vijf- tot achtdaagse reis in Europa willen plannen. Maar heb je niet zoveel tijd en connecties om dit grondig aan te pakken?

Of zou je graag een reeds uitgestippelde Europese reis integraal of met enkele wijzigingen voor jouw eigen groep hernemen?

Dat kan met de hulp van planopli. Zowel op bovenvermelde of op latere data. Geef een seintje op +32 484 088 606 of stuur een mail met jouw eerste hersenkronkels naar planopli@planopli.net Zo kunnen we een afspraak maken om jouw wensen werkelijkheid te laten worden.

De architectuurreis in opdracht van Archipel dompelt jullie onder in de ontstaans­geschiedenis en de erfenis van het Bauhaus. Deze op­leiding voor beeldend kunste­naars, ambachts­lieden en archi­tecten ontstond in 1919 in Weimar, verhuis­de vervolgens naar Dessau en was tot 1932 in Berlijn ge­vestigd.

Door als het ware chrono­logisch te reizen, zullen we de ambi­valente interbellum­sfeer van wanhoop en hoop voelen die de faculteits­directeurs in baan­brekende uto­pische totaal­kunst of Gesamtkunst wisten te vatten. Omwille van de feeste­lijke herdenking van het ont­staan van het Bauhaus 100 jaar geleden, worden in de drie steden tal­rijke architectuur­projecten gerestau­reerd, gereno­veerd en uitge­breid met heden­daagse parels die nog steeds het levens­ideaal van deze moderne legende aftekenen.

Een intensief, tien­daags verblijf in de mythi­sche hoofd­stad van Mexico laat je kennis­maken met de emotio­nele 20ste en 21ste eeuwse archi­tectuur van een land met een perma­nente passie voor zijn ver­leden.

In het kiel­zog van Luis Barragán, Félix Candela en Mario Pani varen ver­rassend boeiende heden­daagse archi­tecten op de vroegere wateren van het Texcoco-meer, zoals Alberto Kalach (TAX), Mauricio Rocha (Taller de Arquitectura), Frida Escobedo en Rojkind Arquitectos.

Bij deze reis is het mogelijk te kiezen voor een vier­daagse uit­breiding naar Oaxaca waar een dito visie naar het kleur­rijke, gezapige hinter­land is getransponeerd.

Zou je graag met jouw bureau, (architectuur)organisatie of studentengroep een leerrijke, veertiendaagse overzeese reis willen plannen? En heb je niet zoveel tijd en connecties om dit grondig aan te pakken?

Of zou je graag een reeds uitgestippelde internationale planoplireis integraal of met enkele wijzigingen voor jouw eigen groep hernemen?

Dat kan met de hulp van planopli. Zowel op bovenvermelde of op latere data. Geef een seintje op +32 484 088 606 of stuur een mail met jouw eerste hersenkronkels naar planopli@planopli.net Zo kunnen we een afspraak maken om jouw wensen werkelijkheid te laten worden.

Planopli reist naar één van de plaatsen die elke archi­tect of archi­tectuur­lief­hebber eens in zijn leven wil zien: de uit het niets ver­rezen modernis­tische stad Brasília die meer behelst dan de solodans van Oscar Niemeyer.

In Saõ Paulo en Rio de Janeiro komen buiten­beentjes zoals Lina Bo Bardi voor het voet­licht te staan, samen met tal­rijke pro­jecten van Pritzkerprijs­winnaars Paulo Mendes da Rocha en Oscar Niemeyer. In beide steden maken heden­daagse projecten duide­lijk dat het gedachte­goed van deze cory­feeën wordt verder­gezet.

De rust­punten in het inspi­rerende pro­gramma zijn het 200ha grote beelden­park Inhotim en de baker­mat van het Braziliaanse moder­nisme: het ontspanningsoord Pampulha.

Misschien is Texas niet meteen een voor de hand liggende bestemming, maar bij het horen van Kimbell Art Museum door Louis I. Kahn, Menil Collection door Renzo Piano, Rothko Chapel door Philip Johnson en Judd Foundation, spitst menig architect de oren. De steden Dallas, Fort Worth, Houston, San Antonio, Austin en Marfa hebben nog een hele waaier aan uitmuntende architectuurvoorbeelden.

Meer informatie volgt na de prospectiereis van oktober 2019. De architectuurreis naar Texas zal in 2021 zonder twijfel opnieuw worden georganiseerd door planopli met open inschrijvingen voor ieder met een zwak voor architectuur.

Het zuiden van Californië is een regio waar een samenloop van omstandigheden een onvoorstelbare architecturale creativiteit heeft teweeggebracht. Planopli neemt Blauwpoort mee naar de kunstbiënnale Desert X, het muziekfestival Coachella en tussenin naar drie zeer uiteenlopende bestemmingen met dito architectuur.

Palm Springs is het mekka van modernistische villa’s, Los Angeles is een toonbeeld van acupuncturale ingrepen in een onontkenbare sprawl city en San Diego spreidt tot de verbeelding sprekende projecten tentoon op en langs de rotswanden aan de Pacific.

De zaakvoerster van planopli, Dominique, was reeds tijdens haar studies architectuur gebeten door de architectuurreismicrobe. Sinds haar onderzoeksproject voor Architrav —een architectuurreis naar Basel, Ticino en Lyon voor enkele docenten en een handvol studenten— organiseerde en begeleidde zij reizen voor grote en kleine groepen, gedurende korte en lange periodes, binnen en buiten Europa voor: