reisformules
reissom
planopli

reisformules

Geïnteresseerd in een uitgestippelde architectuurreis?

De reeds uitgestippelde architectuurreizen zijn aangekondigd op deze website. Ben je geïnteresseerd en wens je nog meer informatie, dan kan je contact opnemen met planopli op planopli@planopli.net of via +32 484 088 606. Is alles duidelijk en wil je meteen voor één of meerdere reizen inschrijven, volg dan deze eenvoudige stappen:
 
Stap 1: inschrijving
Vul het juiste onderstaande inschrijvingsformulier in dat betrekking heeft op de reis van jouw keuze. Stuur vervolgens de gevraagde bijlagen naar planopli@planopli.net

Intussen nodigen we je uit om een kijkje te nemen naar de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 
Stap 2: voorschot
Je betaalt het bij de reis vermelde voorschot op onze KBCrekening met International Bank Account Number (IBAN) BE25 7350 4701 5682 en Bank Identifier Code (BICKREDBEBB met vermelding van de reis gevolgd door jouw naam. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen, is de inschrijving voor de betreffende reis definitief.
Met deze overschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van planopli en verklaar je dat planopli niet aansprakelijk is voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verloren voorwerpen.
 
Stap 3: vereiste documenten
Controleer of jouw paspoort (voor intercontinentale reizen) of jouw identiteitskaart (voor Europese reizen) nog geldig is en of je andere documenten nodig hebt. Breng planopli zo snel mogelijk op de hoogte van jouw paspoort- of identiteitskaartnummer en stuur een scan van het paspoort (voor intercontinentale reizen) of de identiteitskaart (voor Europese reizen), vergezeld van een recente foto van jezelf naar ons e-mailadres planopli@planopli.net.
 
Stap 4: saldo
Uiterlijk 60 dagen voor vertrek naar overzeese bestemmingen en 30 dagen voor vertrek naar Europese bestemmingen betaal je het saldo van de reis.
Enkele weken voor vertrek ontvang je de e- tickets en andere reisdocumenten met alle details.
=:

Geïnteresseerd in een architectuurreis op maat?

Zou je graag met jouw bureau, (architectuur)organisatie of studentengroep een leerrijke reis willen plannen, maar heb je niet zoveel tijd en connecties om dit grondig aan te pakken? Of zou je graag een reeds uitgestippelde reis integraal of met enkele wijzigingen voor jouw eigen groep hernemen? Geef een seintje op +32 484 088 606 of stuur een mail met jouw eerste hersenkronkels naar planopli@planopli.net. Zo kunnen we een afspraak maken om jullie wensen werkelijkheid te laten worden.

Een suggestie wat betreft bestemming?

Fantastisch dat je jouw boeiende ideeën met planopli wil delen! Stuur een mailtje naar planopli@planopli.net, dan laten wij jou weten of de bestemming reeds in ons programma is opgenomen en zoniet, of we een mogelijkheid zien om de bestemming van jouw dromen om te vormen tot een heuse architectuurreis die we kunnen openstellen voor iedereen.

Wat is de verhouding tussen het aantal hedendaagse, modernistische en geschiedkundige architectuurprojecten tijdens een reis?

Planopli staat voor twintigste en éénentwintigste eeuwse architectuur. De verhouding tussen hedendaagse en modernistische architectuurprojecten zal veelal 70/30 zijn. Geschiedkundige projecten zijn enkel sporadisch opgenomen in het programma indien deze van belang zijn voor het vatten van de plaatselijke cultuur en tevens voor de verderzetting van het geschiedkundige gedachtegoed in de hedendaagse architectuur.

Wat is het verschil tussen planopli en Archipel?

Archipel vzw is één van de klanten van planopli. Net zoals Archimundo, Stad en Architectuur en talrijke architectuurbureaus ‘bestelt’ Archipel bij planopli een reis op maat. Het verschil met deze andere klanten is dat Archipel zelf een aanzet geeft tot het inhoudelijke luik van het bezoekprogramma en de expertise in huis heeft om de reizen door vrijwilligers van het bestuur te laten gidsen en begeleiden. Het is dus voornamelijk achter de schermen dat planopli de Archipelreizen in goede banen leidt.
Indien planopli en Archipel dezelfde bestemming zouden aanbieden (wat uiteraard enkel zal gebeuren bij onderling overleg), dan is het verschil tussen beide architectuurreizen o.m. te vinden in de begeleiding (betaalde professionelen versus vrijwilligers), de grootte van de groep (kleine groep bij planopli, grote groep bij Archipel), de hotelkeuze (4* of 5* en architectuurgerelateerde ho(s)tels bij planopli), enkele inbegrepen lunches indien een meerwaarde of noodzakelijk voor het planopli-bezoekprogramma, de inhoud en afwerking van de reisgids,…
Omdat Dominique Pieters, bestuurder van planopli, van 2005 tot 2010 artistiek leidster van Archipel vzw is geweest, ontstonden in die periode nauwe werk- en vriendschapsrelaties met enkele Archipelleden. Deze personen, zoals bijvoorbeeld Martine Pollier of Wim Supply, zou je dan ook sporadisch bij (de organisatie of begeleiding van) planoplireizen tegen het lijf kunnen lopen.


reissom

Waarom gaat de reissom uit van een dubbele kamerbezetting?

Planopli staat niet alleen voor inspiratievol reizen, maar ook voor de ontwikkeling van blijvende vriendschappen. Zelfs al heb je geen vaste reispartner, dan kan het delen van een kamer met een persoon met dezelfde (professionele) interesses leiden tot een uitbreiding van een professioneel netwerk of het ontluiken van een vriendschap.
Bovendien drukt een dubbele kamerbezetting de reissom, dat is lekker meegenomen.

Wat is het verschil tussen reissom en zakgeld?

Voor elke reis staan de prijzen vermeld op deze website. Bij de kosten maken we onderscheid tussen reissom en zakgeld:
De reissom is inclusief de internationale vluchten, alle vervoer, entreegelden en accommodatie, de reisbegeleiding, een reisbijstandsverzekering en de voor vertrek te betalen veiligheids- en luchthavenbelastingen. Alle voorziene vaste kosten zijn dus inbegrepen: na boeking geen verrassingen.
Het zakgeld is een door planopli geadviseerd bedrag dat je zelf tijdens de reis beheert om maaltijden, dranken te betalen en bijkomende excursies en entreegelden tijdens programmavrije dagen.
De eventueel benodigde visa en de annulatieverzekering zijn nooit standaard inbegrepen. Annulatieverzekering kan evenwel via planopli worden aangevraagd, volgens gecommuniceerd percentage.

Bestaat de mogelijkheid dat een reis wordt geannuleerd?

Jammer genoeg kan dat best. Bij elke reis staat een minimum (en een maximum) aantal personen aangegeven. Indien tegen de dag van de deadline het minimum aantal personen niet is bereikt, zal de reis worden geannuleerd. Iedere reeds ingeschreven reiziger zal hierover door ons op de hoogte worden gebracht en zal het voorschot integraal terugbetaald krijgen.

planopli

Waarom reizen met planopli?

Sommige van planopli’s professionele reisbegeleiders hebben vijftien tot twintig jaar ervaring.
Als reisbegeleiders fungeren niet alleen ervaren architecten uit ons Belgisch-Nederlands team, maar eveneens locale architecten die instaan voor diepgaande achtergrondinformatie.
Contacten met locale architecten leiden tot een uitbreiding van jouw netwerk en soms ook tot grensoverschrijdende samenwerkingen.
Aan de hand van een prospectiereis maakt dit team van architecten contact met architecten, experts en eigenaars ter plaatsen en maakt een nauwkeurige en bijzondere selectie van te bezoeken projecten.
Voor sommige gebouwen en met name privé-woningen is door planopli exclusieve toegang verkregen.
Omdat we in kleine(re) groep reizen dan andere architectuurorganisaties, zijn exclusieve bezoeken tot o.m. privé-woningen meer gegarandeerd.
De aangeboden hotels en eventueel opgenomen lunches bieden een luxueuze toets aan het geheel.
Bij voldoende interesse zal een reis twee maal worden aangeboden, zodat vennoten gescheiden kunnen reizen omwille van de permanentie van het (architectuur)bureau.
De architectuurreizen zijn erkend als studiereizen door de Orde van Architecten (BE) en door het Architectenregister (NL) ifv studiepunten voor permanente vorming en bijscholing.
Het ervaren van architectuur is onmogelijk door foto’s te kijken en te bestuderen. Iconen van het internationale architectuurlandschap persoonlijk beleven en veelal ook contact hebben met de ontwerper ervan, zorgt voor tomeloze inspiratie en eeuwig leren.

Is planopli een erkende/officiële reisorganisatie?

Ja. Planopli is een vennootschap die een officiële reisorganisatie werd dankzij de polissen Beroepsaansprakelijkheid Reisorganisatie, Beroepsaansprakelijkheid Uitbating, de verzekering financieel onvermogen en het lidmaatschap bij de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Gelden de architectuurreizen van planopli als erkende studiereizen?

Ja. Elke op de website aangekondigde architectuurreis is neergelegd en erkend door de Belgische Orde van Architecten als permanente vorming (zowel bij de Vlaamse als de Waalse raad). Het Nederlandse Architectenregister kondigt de architectuurreizen van planopli aan als bij- en nascholing.

Wat zijn loggidsen en waar zijn deze te verkrijgen?

De loggidsen zijn nog steeds in ontwikkeling. Vanuit de jarenlange ervaring van het schrijven, samenstellen en vormgeven van architectuureisgidsen voor andere opdrachtgevers, bedenkt planopli nu samen met grafisch ontwerper Ronny Duquenne een uit de band springende kruisbestuiving tussen traditioneel opgestelde reisgidsen en logboeken waarbij een heel persoonlijke inbreng mogelijk is. Zo bezit je na de reis niet alleen een boeiend naslagwerk, maar eveneens een identiteitsvolle herinnering.
De eerste loggidsen van planopli (Californië, ArgenChili, Bordeaux en Denemarken) zijn reeds in kleine oplage gedrukt. Het is de bedoeling deze loggidsen professioneel te publiceren en te verdelen. We houden jullie via onze website verder op de hoogte waar deze verkrijgbaar zullen zijn.

Waarom is in de teksten ‘stedebouw’ gebruikt en niet ‘stedeNbouw’?

In de Nederlandse versies van de loggidsen en op de website van planopli is met persoon­lijke over­tuiging van auteur en bestuurster Dominique Pieters geko­zen voor de schrijf­wijze zonder tussen-n- in het begrip stedebouw (urbanisme).
Volgens de hui­dige Neder­lands­talige spelling­regels zou stedenbouw (met een tussen-n-) moeten worden geschreven indien het om ‘steden’ als het meer­voud van het zelf­standige naam­woord ‘stad’ zou gaan. Echter, etymo­logisch is het begrip urba­nisme niet afkomstig van ‘stad’, maar van ‘stede’ (oord, plek, stand­plaats; zoals in ‘woon­stede’ of ‘bed­stede’), wat geen meer­voud kent. Stede­bouw gaat immers niet om het ‘bouwen van steden’, maar betreft eerder het wer­ken aan oorden of ‘plekken’.
En net zoals ‘land’ in de­zelfde sfeer geen meer­voud kent en daar­uit voort­vloeiend ‘landbouw’ en ‘landbouwer’ (en niet: landen­bouw) wordt gebruikt, is de auteur (en daarin staat zij niet alleen) ervan over­tuigd dat over stedebouw moet worden gesproken, eerder dan over stedeNbouw.
In de nieuwe spelling met tussen-n- wordt de inhoude­lijke en profes­sionele bete­kenis van het begrip urbanisme uitgehold.