Ronny Duquenne

Ronny Duquenne studeerde grafisch ontwerp met een specia­lisatie in typo­grafie aan Sint-Lucas, Gent. Hij is mede­oprichter van Ronny en Johny, een grafisch bureau en duo in Gent. De studio werkt voor­name­lijk voor klanten uit de culturele sector.

Doorheen de jaren is hij –vanuit een persoon­lijke fasci­natie voor archi­tectuur– ook gekend voor zijn publi­caties binnen de architectuur­sector. Zo verzorgt hij al meer dan vijftien jaar alle commu­nicatie en publi­caties voor Archipel, won hij met het boek over dmvA een Henry Van de Velde Label, werkte hij met Gijs Van Vaerenberg een tentoon­stellings­concept uit voor de oplei­dingen archi­tectuur van Luca,…

Daarnaast is hij docent binnen de oplei­ding grafisch ontwerp aan KASK, School of Arts, Gent.

Kenmerkend voor zijn stijl is het door­gedreven detail in typo­grafie, gekop­peld aan een sterk visueel en inhoude­lijk concept. Planopli koos dan ook zonder enige aarze­ling voor zijn talent als grafisch ontwerper van de huis­stijl en de loggidsen.

°1975, Gent (B)