Klaske Havik

Dr. Klaske Havik is universitair docente architectuur en associate professor bij de leerstoel Methods & Analysis van de faculteit Architectuur van de TUDelft (NL) en is gastdocente aan de TU van Tampere (FI).

In haar boek ‘Urban Literacy. Reading and Writing Architecture’ (nai010, 2014), gebaseerd op haar PhD-proefschrift ‘Urban Literacy. A Scriptive Approach to the Experience, Use and Imagination of Place’ (TUDelft, 2012), bespreekt zij hoe literatuur een goede bron van kennis kan vormen over hoe mensen plaatsen ervaren, gebruiken en bedenken. Om de verschillende perspectieven te bespreken die een literaire benadering van architectuur kan bieden, gaat dit werk uit van een drie-eenheid van concepten: description (‘beschrijving’), transcription (‘transcriptie’) en prescription (‘voorschrift’). Het boek is in het Spaans vertaald in 2016 (Unal, Bogotá, CO).

Zij publiceert regelmatig in architectuurtijdschriften in Nederland en Scandinavië en is redacteur van het Belgisch-Nederlandse architectuurtijdschrift OASE.

Gedichten en verhalen van Klaske zijn verschenen in een aantal boeken en literaire magazines zoals ‘Vanuit de Lucht’ en DWB. Voor haar bijdrage aan het architectuurdebat ontving zij in 2014 de Dutch Architect of the Year Award.

°1975, Groningen (NL)

  • Associate Professor van de leerstoel Methods & Analysis, faculteit Architectuur, TUDelft (2004-vandaag)
  • redactrice OASE, Belgisch-Nederlands architectuurtijdschrift (2006-vandaag)
  • auteur en redactrice voor uiteenlopende uitgevers (1992-vandaag)
  • zelfstandig architecte / vennote bij Architectuurwerkplaats De Ruimte (2001–2004)
  • redactrice de Architect (2000-2002)