Dirk De Meyer

Dirk De Meyer doceert Architectuur­geschiedenis en Architectuur­ontwerpen aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent. Hij behaalde een doctoraat aan de TUEindhoven en is een voormalig Visiting Scholar en Chief Curator van het Canadian Centre for Architecture, Montréal. Hij publiceerde over 18de- en 20ste-eeuwse architectuur, onder meer over het Case Study House Program in Los Angeles en andere Californische architectuur. Zijn meest recente boek is Showpiece and utility. Eighteenth-century Neapolitan staircases, 2017.