Dominique Pieters

Dominique werkt als architectuurjournaliste voor (inter)nationale tijdschriften en uitgeverijen en doceert aan de TUDelft (NL) en de KULeuven (Brussel en Gent, B). Vanuit haar jarenlange ervaring als begeleidster voor architectuurreizen, startte zij sinds april 2017 met haar echtgenoot Geert de architectuurreisorganisatie planopli.

Reeds tijdens haar architectuur­studies organiseerde Dominique studie­reizen voor studenten en docenten binnen Europa. Deze ervaring heeft zij intussen reeds bijna twintig jaar kunnen uitbouwen met architectuur­studie­reizen voor architectuur­tijdschrift­abonnees, voor de open architectuurvereniging Archipel, voor de Vlaamse Overheid Commissies Wonen en Welzijn, voor de Vlaamse Bouwmeester, voor het Vlaams Architectuurinstituut, voor Archimundo en voor verscheidene Belgische architectenbureaus.

Gedurende vijf jaar was zij eindredacteur en redacteur techniek en architectuur voor het Nederlandse architectuurtijdschrift de Architect in Den Haag waarvoor zij gedurende die tijd in Rotterdam woonde. De Nederlandse connectie houdt nog steeds stand dankzij het gastdocentschap aan de TUDelft en de freelance schrijfopdrachten voor Nederlandse (interieur)architectuurmagazines zoals Frame, de Architect en het vroegere Mark en A10.

Niet alleen is Dominique architecte van vorming, ook bezit zij het synthe­tiserende vermogen van een auteur en vakblad­journaliste en het communi­catieve en kennis­doorsluizende vermogen van (gast)docente aan de TUDelft (NL) en aan de KULeuven (B); ervaringen die haar ten goede komen voor het samen­stellen van een sterk reisprogramma en voor het begeleiden van een groep met een doorgedreven kennis van (interieur)architectuur, stedebouw en landschaps­architectuur.

°1975, Kortrijk (B)

  • reisorganisatrice en -begeleidster (1997-vandaag)
  • docente aan TUDelft en KULeuven (2005-vandaag)
  • artistiek leidster Archipel (2005-2010)
  • auteur (2002-vandaag)
  • free-lance architectuurjournaliste (2000-vandaag)
  • (eind)redactrice en adjunct hoofdredactrice (2000-2005)
  • architecte (sinds 1998)