Groene enclave

FrederiksbergDK

Frederiksberg staat bekend als een van de duurste woon­gebieden binnen Groot-Kopenhagen, mede door het grote aantal parken, waarvan Frederiksberg Have het grootste is. Hierin liggen onder meer het Frederiksberg Slot en de dieren­tuin van Kopenhagen. Daarnaast telt deze enclave ook diverse onderwijs­instellingen zoals het conserva­torium, de Copenhagen Business School en de Universiteit van levens­wetenschappen. Boven de onder­grondse metro­lijn tussen Frederiksberg en Fasanvej stations rijgen deze educa­tieve en emblema­tische gebouwen zich aaneen.

Grootschalige ontwikke­lingen bieden een nieuwe toekomst voor voor­malige productie­faciliteiten zoals Porcelænshavn in de gebouwen en op het terrein van Royal Copenhagen. Maar ook acupunc­turale ingrepen door gerenom­meerde inter­nationale archi­tecten, zoals de uitzonder­lijke dieren­verblijven in de Zoo, zetten Frederiksberg op de architectuurkaart.

reizen

Aug 2023