Stad tussen droom en werkelijkheid

BrasíliaBR

De verplaatsing van de hoofd­stad van Brazilië uit Rio de Janeiro naar een plek op de onmete­lijke Centrale Hoogvlakte had in 1957 een mythi­sche dimensie. De pioniers, met name Oscar Niemeyer, Lucio Costa en Roberto Burle Marx; onder aan­voering van president Juscelino Kubitschek, gaven in amper dui­zend dagen tijd gestalte aan een stad die model stond voor de toekomst van het land.

Het Plano Piloto gaat uit van de krui­sing van een monu­mentale en een resi­dentiële as; een kruis waarmee een plaats gebruike­lijk wordt gemarkeerd. De as met de regerings­gebouwen maakt van Brasília een hoofd­stad. De natuur dringt door tot bij de krui­sing van de assen waar het stads­hart ligt. Ontwerper Lucio Costa spreekt van vier schalen: monu­mentaal, resi­dentieel, col­lectief en land­schappelijk.

De pers sprak van een grap, een brincadeira, die 25 cruzeiros aan pot­loden kostte en een miljoen opleverde. De overtuigings­kracht school in de epische toe­lichting. In 1987 kwam het Plano Piloto van Brasília op de lijst van UNESCO-werelderfgoed te staan.