Spontane acupunctuur

São PauloBR

Net als in Europa is de trans­formatie van de stad in Brazilië een grote ruimte­lijke en maat­schappelijke opgave, zij het anders van aard. Deze opgave is nergens beter voel­baar dan in São Paulo, een van de grootste steden ter wereld. Zij is de motor van de Brazi­liaanse eco­nomie en een trefpunt van wereld­culturen. Stedebouw­kundigen hebben er weinig werk gehad. São Paulo kwam groten­deels spontaan tot stand, vergelijkbaar met de 19de eeuwse stads­ontwikkeling in Europa. Maar gedurende de 20ste eeuw nam de bevolking zo snel toe, dat de over­heid steevast achter de feiten aanliep. Toch is São Paulo prachtig in haar grootsheid.

De metropool ont­wikkelde zich in feite op basis van laissez-faire en inci­denten: parti­culiere initia­tieven en losse projecten van de overheid. Het summum van bij­zondere investeringen is zonder enige twijfel het SESC Pompeia van de hand van Lina Bo Bardi. Maar ook pro­jecten van Pritzkerprijs­winnaars Paulo Mendes da Rocha (MuBE, Pinacoteca,…) en Oscar Niemeyer (verschei­dene bouwwerken in Parque Ibirapuera) volgen op de voet. Reali­saties van jonge bureaus zoals Brasil Arquitetura, UNA Arquitetos, Triptyque, SPBR Arquitetos en Studio MK27 tillen de tex­tuur en vormen­taal van deze groot­meesters op een hoger niveau.